Saugumas

Draudimas krovinių pristatymo procese yra neatsiejama dalis. Draudimas užtikrina, kad atsitikus nenumatytoms aplinkybėms, Jūs atgausite dalį ar visą prekių vertę, kurios proceso metu gali būti pažeistos.

Mes apsidraudę Vežėjų civilinės atsakomybės draudimu ! 

Norime atkreipti dėmesį į tai, kad Vežėjų civilinės atsakomybės draudimas ne visada atlygina žalą – tik tais atvejais, jei nustatoma vežėjo kaltė. Patariame žinoti, kad yra taikomi tokių žalų limitai, todėl praradus krovinį galitepatirti finansinių nuostolių, likti skolingi partneriams ar tiekėjams. Apsidraudus krovinių draudimu, sumažinsite verslo rizikasir turėsite patikimas finansines garantijas, kad įvykus draudžiamajam įvykiui Jums bus atlyginti nuostoliai už prarastą turtą – krovinį.